Grad Novi Pazar

Novi Pazar je ekonomski i kulturni centar Sandžačkog regiona. Nalazi se 290 kilometaram južno od Beograda, na deonici starog puta, koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini rjeka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 metara. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Ukupna površina grada sa oko 100 naseljenih mesta iznosi 742 km2. Njegov osnivač Isa-beg Ishakovc je podigao grad u neposrednoj blizini srednjovjekovnog utvrđenja Trgovište, poznatog pod imenom Ras. Prvi pisani dokument koji pominje ime Novi Pazar datira iz XV veka, kada je Malo vijeće Dubrovačke republike odlučilo da u njemu postavi svog konzula. To potvrđuje da je grad u to vrijeme već bio razvijen, zahvaljući svom izuzetnom geografskom položaju, jer se nalazio na raskršću važnih puteva koji su vodili od Dubrovnika prema Nišu, Sofiji, Istanbulu, Solunu, Beogradu, Pešti i Sarajevu. O Novom Pazaru su pisali brojni putopsici, a čuveni Evlija Čelebija je u XVII vijeku zabilježio da je bio jedan od najvećih gradova na Balkanu.

Opština Tutin

Opština Tutin nalazi se u jugoistočnom djelu Sandžaka, odnosno u jugozapadnom djelu Republike Srbije. Prostire se na površini od od 742 km2, a nalazi se na nadmorskoj visini od oko 1.000 metara. Od 30.054 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2002. godine, 95% čine Bošnjaci. Područje opštine Tutin predstavlja jedinstven prirodni ambijent, s brojnim prirodnim raritetima. Pored atraktivnog kanjona Ibra, jedinstvene planinske površi Ponor, planinsko-šumskog kompleksa Mojstir, prekrasnih predela Mokre gore i njenih nepreglednih šuma, na području opštine Tutin prisutni su brojni kraški oblici reljefa i jedinstveni biljni i životinjski svet. Posebno obeležje opštini daju Pešterska visoravan, Tutinska kotlina, Ribarićko jezero i rijeke Ibar i Vidrenjak. Prvi put Tutin se pominje u Gluhavičkoj povelji, 28. maja 1396. godine, kojom Gluhavički kadija upozorava dubrovačkog kneza da njegovi trgovci prolaze ovim područjem i tu plaćaju carinu, što ukazuje da je u to vreme ovaj kraj u administrativnom pogledu bio posebna oblast.

Opština Sjenica

Sjenica se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, na prostranoj Sjeničko-Pešterskoj visoravni, i po geografskom položaju zauzima središnji deo Sandžaka. Sam grad prostire se sa desne strane reke Uvac i smešten je duž reke Grabovice, u Sjeničkoj kotlini, na nadmorskoj visini 1.000-1.030 m. Po površini od 1.059 km2, Sjenica je najveća opština u Sandžaku, a po broju stanovnika (27.970 prema popisu stanovništva iz 2002. godine) jedna od srednjih. Od ukupnog broja stanovnika 76% čine Bošnjaci. Okolni venci planina Jadovnika, Zlatara, Ozrena, Giljeve, Žilindara, Javora i Golije cijelom području opštine daju odlike tipičnog planinskog kraja. Nalazi se na poprečnom putu Raška – Novi Pazar – Sjenica – Nova Varoš – Prijepolje, koji spaja Ibarsku sa Zlatiborskom magistralom i glavna je saobraćajna komunikacija od Novog Pazara prema Sarajevu. Kao naselje Sjenica se prvi put pominje davne 1253. godine kao raskršće tada poznatog dubrovačkog karavana, mesto u kojem su pristajali i plaćali carinu dubrovački trgovci. Naziv je, po predanju, dobila po bogatstvu trave – sijena (na staroslavenskom Sjenica – "Zemlja sijena").

Ostale novosti

Partneri


Naša misija

Revitalizacija i jačanje regionalnih ekonomskih potencijala kroz razvoj i podršku malih i srednjih preduzeća.

Naša vizija

Pomoć u poboljšanju ekonomskog potencijala Sandžačkog regiona, uz jačanje strateške saradnje između glavnih ekonomskih faktora i promociju rastom orijentisanih i konkurentnih malih i srednjih preduzeća.

 • Specifični ciljevi

  • Doprinos integraciji i srednjem planiranju ekonomskog razvoja regiona, baziranom na uspostavljanju poslovnih veza, kooperaciji, koordinaciji između lokalnih učesnika u nastojanju da determiniše razvoj prioriteta

  • Pomoć za početak poslovanja, kao i za postojeći biznis

  • Povezivanje regiona sa politikama, programima i inicijativama na nacionalnom i međunarodnom nivou

  • Promocija ekonomskih potencijala regiona unutar i izvan Srbije u nastojanju da privuče nove investitore ka regionu

 • Organizaciona struktura

  Zaposleni

  Samir Kačapor

  Direktor

  Telefon: (+381) 20 332 700 lokal 101
  e-mail: samir.kacapor@seda.org.rs

  Šefkija Halilović

  Menadžer za saradnju sa opštinama

  Telefon: (+381) 20 332 700 lokal 104
  e-mail: sefkija.halilovic@seda.org.rs

  Almir Šaćirović

  Finansijski menadžer

  Telefon: (+381) 20 332 700 lokal 102
  e-mail: almir.sacirovic@seda.org.rs

  Džemil Huseinović

  IT InDoc center administrator

  Telefon: (+381) 20 332 700 lokal 106
  e-mail: dzemil.huseinovic@seda.org.rs

  Džamila Kruševljanin

  Menadžer kancelarije

  Telefon: (+381) 20 332 700 lokal 103
  e-mail: dzamila.krusevljanin@seda.org.rs

 • Osnivači

  • Grad Novi Pazar

  • Opština Tutin

  • Opština Sjenica

  • Privredna komora Kraljevo

  • Komercijalna Banka AD Beograd, Filijala Novi Pazar

  • NVO Građanski Forum Novi Pazar

  • Udruženje nezavisnih ekonomista Sandžaka Novi Pazar

  • JP Zavod za urbanizam Novi Pazar

  • Holding kompanija Vojin Popović Novi Pazar

  • Zemljoradnička zadruga Tutin

 • Ministarstva

 • Vladine Agencije i Kancelarije

 • Zavodi

 • Fondovi

 • Međunarodne institucije

 • Donatorski programi i projekti

 • Strateški dokumenti

 • Promotivni materijal

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Publikacije

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Studije

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Izveštaji

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Ostalo

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Poslovno planiranje

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Upravljanje finansijama

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Marketing

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Ljudski resursi

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Informacione tehnologije

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Najčešće postavljena pitanja

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Start-up krediti

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Sajmovi

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Projekti

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Konsalting

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Poslovni forumi

  Trenutno nema dostupnih podataka

  Poslovne misije

  Trenutno nema dostupnih podataka